• An Giang
 • Binh Duong
 • Binh Phuoc
 • Binh Thuan
 • Binh Dinh
 • Bac Lieu
 • Bac Giang
 • Bac Kan
 • Bac Ninh
 • Ben Tre
 • Cao Bang
 • Ca Mau
 • Can Tho
 • Dien Bien
 • Da Nang
 • Da Lat
 • Dak Lak
 • Dak Nong
 • Dong Nai
 • Dong Thap
 • Gia Lai
 • Ha Noi
 • Ho Chi Minh
 • Ha Giang
 • Ha Nam
 • Ha Tinh
 • Hoa Binh
 • Hung Yen
 • Hai Duong
 • Hai Phong
 • Hau Giang
 • Khanh Hoa
 • Kien Giang
 • Kon Tum
 • Lai Chau
 • Long An
 • Lao Cai
 • Lam Dong
 • Lang Son
 • Nam Dinh
 • Nghe An
 • Ninh Binh
 • Ninh Thuan
 • Phu Tho
 • Phu Yen
 • Quang Binh
 • Quang Nam
 • Quang Ngai
 • Quang Ninh
 • Quang Tri
 • Soc Trang
 • Son La
 • Thanh Hoa
 • Thai Binh
 • Thai Nguyen
 • Thua Thien Hue
 • Tien Giang
 • Tra Vinh
 • Tuyen Quang
 • Tay Ninh
 • Vinh Long
 • Vinh Phuc
 • Vung Tau
 • Yen Bai

矿产地质资料使用收费的新规定

10:48 | 2024/02/20

VGP - 财政部近日签发了第11/2024/TT-BTC号通知,对矿产地质资料使用费的收取、缴纳、管理和使用作出具体的规定。

photo-1708411709420

据此,收费机构为依法提供矿产地质资料的国家有关部门。

缴费人在收到矿产地质资料时向提供矿产地质资料的国家有关部门付费付费方式按照财政部第74/2022/TT-BTC号通知的规定执行

矿产地质资料的使用收费标准如下

序号

资料分类

单位

收费标准(越南盾)

纸质版

电子版

复印

打印

Word, excel格式

Rastor格式

Vector格式

A

矿产调查、评价、勘查报告

I

说明

1

报告书面评审批准

A4纸张

7.000

7.500

7.500

7.000

2

前言,自然地理、经济、人文特点

A4纸张

2.000

2.500

2.500

2.000

3

地质研究历史

A4纸张

2.000

2.500

2.500

2.000

4

矿产调查评价方法和工作

A4纸张

7.000

7.500

7.500

7.000

5

地区地质特点

A4纸张

7.000

7.500

7.500

7.000

6

矿产特点

A4纸张

22.500

23.000

23.500

23.000

7

水文地质—工程地质的特点

A4纸张

7.000

7.500

7.500

7.000

8

矿产储量的预测

A4纸张

22.500

23.000

23.500

23.000

9

环境保护和矿产资源

A4纸张

2.000

2.500

2.500

2.000

10

经济报告

A4纸张

2.000

2.500

2.500

2.000

11

其他内容

A4纸张

2.000

2.500

2.500

2.000

收费机构可提取收费资金的60%作为服务供给、收费所需的费用(详见政府关于收费法若干条款实施指南的第82/2023/NĐ-CP号议定第1条第4款的规定),其余的40%上缴国家财政

收费机构为第82/2023/NĐ-CP号议定第1条第3款规定以外的政府机关将收费资金全部上缴国家财政。服务供给、收费所需的费用由国家财政按照法律规定的国家财政开支定额安排在收费机构的预算中。

本通知自2024年3月21日起生效实施