• An Giang
 • Binh Duong
 • Binh Phuoc
 • Binh Thuan
 • Binh Dinh
 • Bac Lieu
 • Bac Giang
 • Bac Kan
 • Bac Ninh
 • Ben Tre
 • Cao Bang
 • Ca Mau
 • Can Tho
 • Dien Bien
 • Da Nang
 • Da Lat
 • Dak Lak
 • Dak Nong
 • Dong Nai
 • Dong Thap
 • Gia Lai
 • Ha Noi
 • Ho Chi Minh
 • Ha Giang
 • Ha Nam
 • Ha Tinh
 • Hoa Binh
 • Hung Yen
 • Hai Duong
 • Hai Phong
 • Hau Giang
 • Khanh Hoa
 • Kien Giang
 • Kon Tum
 • Lai Chau
 • Long An
 • Lao Cai
 • Lam Dong
 • Lang Son
 • Nam Dinh
 • Nghe An
 • Ninh Binh
 • Ninh Thuan
 • Phu Tho
 • Phu Yen
 • Quang Binh
 • Quang Nam
 • Quang Ngai
 • Quang Ninh
 • Quang Tri
 • Soc Trang
 • Son La
 • Thanh Hoa
 • Thai Binh
 • Thai Nguyen
 • Thua Thien Hue
 • Tien Giang
 • Tra Vinh
 • Tuyen Quang
 • Tay Ninh
 • Vinh Long
 • Vinh Phuc
 • Vung Tau
 • Yen Bai

旅居海外越南人能否在越参股投资?

14:00 | 2024/03/14

VGP - 问:我是旅居海外的外籍越南人,请问能否在越参股投资?

* 答

2020年投资法第21条第2款规定:参股投资、购买股份、购买出资额是在越投资的形式之一。

2020年投资法第24条第2款规定:参股、购买在越经济组织的股份、出资额的外商必须满足以下条件:

- 本法第9条所规定的针对外商的市场准入条件;

- 按照本法的规定保证国防安全;

- 土地法对海岛、边境乡镇、沿海乡镇的土地使用权接收条件、土地使用条件的规定。

2020年投资法第25条和第26条对参股、购买股份、购买出资额的形式和手续做出具体的规定。

总而言之,外籍越南人持外国护照入境越南的,可向在越经济组织参股但必须满足2020年投资法的相关规定。

国家越侨委员会

稽查法务司