• An Giang
 • Binh Duong
 • Binh Phuoc
 • Binh Thuan
 • Binh Dinh
 • Bac Lieu
 • Bac Giang
 • Bac Kan
 • Bac Ninh
 • Ben Tre
 • Cao Bang
 • Ca Mau
 • Can Tho
 • Dien Bien
 • Da Nang
 • Da Lat
 • Dak Lak
 • Dak Nong
 • Dong Nai
 • Dong Thap
 • Gia Lai
 • Ha Noi
 • Ho Chi Minh
 • Ha Giang
 • Ha Nam
 • Ha Tinh
 • Hoa Binh
 • Hung Yen
 • Hai Duong
 • Hai Phong
 • Hau Giang
 • Khanh Hoa
 • Kien Giang
 • Kon Tum
 • Lai Chau
 • Long An
 • Lao Cai
 • Lam Dong
 • Lang Son
 • Nam Dinh
 • Nghe An
 • Ninh Binh
 • Ninh Thuan
 • Phu Tho
 • Phu Yen
 • Quang Binh
 • Quang Nam
 • Quang Ngai
 • Quang Ninh
 • Quang Tri
 • Soc Trang
 • Son La
 • Thanh Hoa
 • Thai Binh
 • Thai Nguyen
 • Thua Thien Hue
 • Tien Giang
 • Tra Vinh
 • Tuyen Quang
 • Tay Ninh
 • Vinh Long
 • Vinh Phuc
 • Vung Tau
 • Yen Bai

越南的国家预算透明度排名榜中上升9位

15:27 | 2022/06/10

VGP – 越南的国家预算透明度继续得到改善,这次越南国家预算透明度在120个国家和地区之中排名68位,较2019年上升9位,较2017年上升23位(2年评估一次)。

photo-1654871250847

越南的国家预算透明度继续得到改善

据国际预算合作组织(IBP)近日公布的2021年全球公开预算调查(OBS2021)结果显示,越南的国际预算透明度继续得到上升。其中,在3个核心分数越南取得进展,即:预算透明度得44/100分,公众参与度得17/100分,预算监督得80/100分,上述3项得到的分数均比2016年提高6分。

财政部表示,2021年全球公开预算调查排名结果显示越南在加强预算公开透明度所付出的努力。

值得注意的是,自2020年起,财政部国家公共投资预算网站上线后(网址:https://ckns.mof.gov.vn),已及时、具备提供国家预算数据以及根据不同的信息维度,协助方便查询,同时在制定国家预算过程中,接受个人、组织的意见建议。

财政部也不断扩大与国际组织、民事社会组织合作研究、修改、补充预算透明公开的法规,同时分享信息,向各基层人民加大宣传提高对国家预算透明的认识,吸引民众的关注。