• An Giang
 • Binh Duong
 • Binh Phuoc
 • Binh Thuan
 • Binh Dinh
 • Bac Lieu
 • Bac Giang
 • Bac Kan
 • Bac Ninh
 • Ben Tre
 • Cao Bang
 • Ca Mau
 • Can Tho
 • Dien Bien
 • Da Nang
 • Da Lat
 • Dak Lak
 • Dak Nong
 • Dong Nai
 • Dong Thap
 • Gia Lai
 • Ha Noi
 • Ho Chi Minh
 • Ha Giang
 • Ha Nam
 • Ha Tinh
 • Hoa Binh
 • Hung Yen
 • Hai Duong
 • Hai Phong
 • Hau Giang
 • Khanh Hoa
 • Kien Giang
 • Kon Tum
 • Lai Chau
 • Long An
 • Lao Cai
 • Lam Dong
 • Lang Son
 • Nam Dinh
 • Nghe An
 • Ninh Binh
 • Ninh Thuan
 • Phu Tho
 • Phu Yen
 • Quang Binh
 • Quang Nam
 • Quang Ngai
 • Quang Ninh
 • Quang Tri
 • Soc Trang
 • Son La
 • Thanh Hoa
 • Thai Binh
 • Thai Nguyen
 • Thua Thien Hue
 • Tien Giang
 • Tra Vinh
 • Tuyen Quang
 • Tay Ninh
 • Vinh Long
 • Vinh Phuc
 • Vung Tau
 • Yen Bai

越南政府颁行反洗钱和反恐怖融资行动计划

10:11 | 2022/08/10

VGP - 黎明慨副总理签署关于2021 -2025年间国家反洗钱和反恐怖融资行动计划的决定。

越南政府颁行反洗钱和反恐怖融资行动计划 - Ảnh 1.

越南政府颁行反洗钱和反恐怖融资行动计划

《行动计划》总体目标是在越南建立有效反洗钱,反恐怖融资,反大规模杀伤性武器扩散融资的体制,提升越南国际地位,履行越南作为亚太反洗钱组成员的义务与责任。

维护国家利益,维护组织及个人经济权益,有效防范贪污,洗钱、恐怖融资犯罪,加强金融机构的稳定性,维护社会治安与秩序,促进经济增长。

《行动计划》具体目标是根据国内实际情况及国际准则,完善有关反洗钱,反恐怖融资,反大规模杀伤性武器扩散融资的法律规范。

提高洗钱恐怖融资风险评估管理系和国内合作水平,制定风险管理和风险处理计划等。

《计划》也提出通过内部控制和国际合作,强化反洗钱,反恐怖融资监管工作,提高反洗钱,反恐怖融资工作水平,提升调查、审理和资产回收工作水平。

通过加大资源投入、尤其是强化越南国家银行反洗钱机关及有关部门反洗钱、反恐怖融资机关的能力,提升反洗钱,反恐怖融资工作水平。