• An Giang
 • Binh Duong
 • Binh Phuoc
 • Binh Thuan
 • Binh Dinh
 • Bac Lieu
 • Bac Giang
 • Bac Kan
 • Bac Ninh
 • Ben Tre
 • Cao Bang
 • Ca Mau
 • Can Tho
 • Dien Bien
 • Da Nang
 • Da Lat
 • Dak Lak
 • Dak Nong
 • Dong Nai
 • Dong Thap
 • Gia Lai
 • Ha Noi
 • Ho Chi Minh
 • Ha Giang
 • Ha Nam
 • Ha Tinh
 • Hoa Binh
 • Hung Yen
 • Hai Duong
 • Hai Phong
 • Hau Giang
 • Khanh Hoa
 • Kien Giang
 • Kon Tum
 • Lai Chau
 • Long An
 • Lao Cai
 • Lam Dong
 • Lang Son
 • Nam Dinh
 • Nghe An
 • Ninh Binh
 • Ninh Thuan
 • Phu Tho
 • Phu Yen
 • Quang Binh
 • Quang Nam
 • Quang Ngai
 • Quang Ninh
 • Quang Tri
 • Soc Trang
 • Son La
 • Thanh Hoa
 • Thai Binh
 • Thai Nguyen
 • Thua Thien Hue
 • Tien Giang
 • Tra Vinh
 • Tuyen Quang
 • Tay Ninh
 • Vinh Long
 • Vinh Phuc
 • Vung Tau
 • Yen Bai

越南政府、政府总理7月18日的指导工作

13:13 | 2023/07/19

VGP - 越南政府办公厅发布关于政府、政府总理2023年7月18日的指导工作的新闻通告。

政府总理的电函,关于克服庆和省特别严重交通事故的后果

陈流光副总理于2023年7月18日签发了关于克服庆和省特别严重交通事故的后果的第668/CĐ-TTg号电函。

上述电函发给公安部、交通运输部、外交部等部长;河内、庆和等省市人民委员会主席;国家交通安全委员会。

政府签发决议,批准5个主体和8个题目的法律法规法典化结果

政府于2023年7月18日签发了第107/NQ-CP号决议,关于批准5个主题(国家安全;人口,孩童,家庭,性别平等;税费、规费及其他收款;国家组织架构;社会秩序安全)和8个题目的法律法规法典化结果。

上述决议明确批准以下主题的法律法规法典化结果,具体为:国家安全(属于人民公安题目);人口,孩童,家庭,性别平(属于孩童题目);税费、规费及其他收款(属于税务管理题目);国家组织架构(属于地方政府组织架构题目);社会秩序安全(属于镇公安、公共秩序维护办法、毒品打击、机动警察等题目)。

与此同时,批准其他6个主题的8个题目的法律法规法典化结果,包括:1. 社会保障对象的社会扶持政策;2. 高龄人;3. 残疾人(这3个题目属于社会政策主题);4. 劳动安全卫生(属于劳动主题);5. 林业(属于农业农村主题);6. 非官方开发援助的无偿援助的管理和使用(属于公共财产、公共债务、国家储蓄主题);7. 市场管理(属于贸易、投资和证券主题);8. 刑事诉讼(属于诉讼和争议解决方式主题)。