• An Giang
 • Binh Duong
 • Binh Phuoc
 • Binh Thuan
 • Binh Dinh
 • Bac Lieu
 • Bac Giang
 • Bac Kan
 • Bac Ninh
 • Ben Tre
 • Cao Bang
 • Ca Mau
 • Can Tho
 • Dien Bien
 • Da Nang
 • Da Lat
 • Dak Lak
 • Dak Nong
 • Dong Nai
 • Dong Thap
 • Gia Lai
 • Ha Noi
 • Ho Chi Minh
 • Ha Giang
 • Ha Nam
 • Ha Tinh
 • Hoa Binh
 • Hung Yen
 • Hai Duong
 • Hai Phong
 • Hau Giang
 • Khanh Hoa
 • Kien Giang
 • Kon Tum
 • Lai Chau
 • Long An
 • Lao Cai
 • Lam Dong
 • Lang Son
 • Nam Dinh
 • Nghe An
 • Ninh Binh
 • Ninh Thuan
 • Phu Tho
 • Phu Yen
 • Quang Binh
 • Quang Nam
 • Quang Ngai
 • Quang Ninh
 • Quang Tri
 • Soc Trang
 • Son La
 • Thanh Hoa
 • Thai Binh
 • Thai Nguyen
 • Thua Thien Hue
 • Tien Giang
 • Tra Vinh
 • Tuyen Quang
 • Tay Ninh
 • Vinh Long
 • Vinh Phuc
 • Vung Tau
 • Yen Bai

越南政府向山罗和奠边2省救济大米

15:06 | 2022/03/15

VGP – 越南政府副总理黎明慨3月15日签署了第340/ QĐ-TTg号决定,要求财政部在2022年初青黄不接时期从国家米库免费向山罗、奠边2省发放1006.59吨大米。

photo-1647353313531

政府在青黄不接时期向山罗和奠边省救济大米

根据本决定,政府向山罗省发放107.1吨大米,向奠边省发放899.49吨大米。

政府副总理要求劳动、荣军与社会部根据规定办理,对报告内容和数据负责任。

山罗和奠边省人民委员会负责报告数据的准确性,并根据规定及时向受援对象发放大米。在实施本决定后仍遇到困难时,各省人民委员会向劳动荣军与社会部和财政部报告,提交政府总理审议,继续支持。