• An Giang
 • Binh Duong
 • Binh Phuoc
 • Binh Thuan
 • Binh Dinh
 • Bac Lieu
 • Bac Giang
 • Bac Kan
 • Bac Ninh
 • Ben Tre
 • Cao Bang
 • Ca Mau
 • Can Tho
 • Dien Bien
 • Da Nang
 • Da Lat
 • Dak Lak
 • Dak Nong
 • Dong Nai
 • Dong Thap
 • Gia Lai
 • Ha Noi
 • Ho Chi Minh
 • Ha Giang
 • Ha Nam
 • Ha Tinh
 • Hoa Binh
 • Hung Yen
 • Hai Duong
 • Hai Phong
 • Hau Giang
 • Khanh Hoa
 • Kien Giang
 • Kon Tum
 • Lai Chau
 • Long An
 • Lao Cai
 • Lam Dong
 • Lang Son
 • Nam Dinh
 • Nghe An
 • Ninh Binh
 • Ninh Thuan
 • Phu Tho
 • Phu Yen
 • Quang Binh
 • Quang Nam
 • Quang Ngai
 • Quang Ninh
 • Quang Tri
 • Soc Trang
 • Son La
 • Thanh Hoa
 • Thai Binh
 • Thai Nguyen
 • Thua Thien Hue
 • Tien Giang
 • Tra Vinh
 • Tuyen Quang
 • Tay Ninh
 • Vinh Long
 • Vinh Phuc
 • Vung Tau
 • Yen Bai

调整政府两名副总理任务分工

14:25 | 2023/06/21

VGP-越南政府总理范明正2023年6月20日签发关于调整政府副总理陈鸿河和政府副总理陈流光的任务分工的第732/QĐ-TTg号决定。

根据决定,陈流光副总理任务分工如下:

一、负责监督、指导科技、通信新闻等工作领域

二、负责监督、指导科技部和通信新闻部。

此前,上述2个领域由陈鸿河副总理负责监督指导。

三、担任各理事会、国家委员会主席、指导委员会主任,相关领域规划审议理事会主席。

本决定指出,陈鸿河副总理、陈流光副总理的其它任务分工工作根据政府总理2023年1月15日颁发的第 19/QĐ-TTg 号决定执行。

本决定于2023年6月20日生效。