• An Giang
 • Binh Duong
 • Binh Phuoc
 • Binh Thuan
 • Binh Dinh
 • Bac Lieu
 • Bac Giang
 • Bac Kan
 • Bac Ninh
 • Ben Tre
 • Cao Bang
 • Ca Mau
 • Can Tho
 • Dien Bien
 • Da Nang
 • Da Lat
 • Dak Lak
 • Dak Nong
 • Dong Nai
 • Dong Thap
 • Gia Lai
 • Ha Noi
 • Ho Chi Minh
 • Ha Giang
 • Ha Nam
 • Ha Tinh
 • Hoa Binh
 • Hung Yen
 • Hai Duong
 • Hai Phong
 • Hau Giang
 • Khanh Hoa
 • Kien Giang
 • Kon Tum
 • Lai Chau
 • Long An
 • Lao Cai
 • Lam Dong
 • Lang Son
 • Nam Dinh
 • Nghe An
 • Ninh Binh
 • Ninh Thuan
 • Phu Tho
 • Phu Yen
 • Quang Binh
 • Quang Nam
 • Quang Ngai
 • Quang Ninh
 • Quang Tri
 • Soc Trang
 • Son La
 • Thanh Hoa
 • Thai Binh
 • Thai Nguyen
 • Thua Thien Hue
 • Tien Giang
 • Tra Vinh
 • Tuyen Quang
 • Tay Ninh
 • Vinh Long
 • Vinh Phuc
 • Vung Tau
 • Yen Bai

解除IUU黄牌:全国各地努力彻底处理“三无”渔船

08:35 | 2024/06/29

VGP - 全国多省市正在积极支持渔民为“三无”(无有效渔业船舶检验证、无船舶登记证、无捕捞许可证)渔船办理登记和许可证申请手续,以尽早彻底解决“三无”渔船的问题。

photo-1719765360675

全国多省市正在积极支持渔民为"三无"(无有效渔业船舶检验证、无船舶登记证、无捕捞许可证)渔船办理登记和许可证申请手续,以尽早彻底解决"三无"渔船的问题。

为彻底消除"三无"渔船,越南农业与农村发展部发布了关于渔船登记的第06号通知(06/2024/TT-BNNPTNT)。

农业与农村发展部渔业局局长陈廷伦认为,第06号通知是帮助各地化解障碍的重要法律文件。现在是各地尽快彻底解决此类渔船相关问题的时候。

各地方需要加大对"三无"渔船船主的宣传和审查力度,要求他们按照新规定办理登记、检验手续。这是为渔民合法出海捕捞、靠海谋生创造有利条件的重要基础。

广平省渔业支局局长黎玉玲表示,做好"三无"渔船管理工作有助于落实欧盟委员会 (EC) 有关打击非法、不报告、不受管制(IUU)捕捞活动的建议 。

除了为"三无"渔船办理登记手续外,巴地头顿省还采取了多项措施来管理和密切监控这些渔船。同时,该省各县市还成立工作组,对"三无"渔船等不具备捕捞资格的船舶进行监管。与此同时,为"三无"渔船安排单独的停泊点。

对于广义省,在第06号通知颁布之后,该省农业与农村发展厅已主持并协调省边防部队和沿海地方当局开展宣传指导工作,让渔民尽快按规定办理必要手续。(来源:越通社)