• An Giang
 • Binh Duong
 • Binh Phuoc
 • Binh Thuan
 • Binh Dinh
 • Bac Lieu
 • Bac Giang
 • Bac Kan
 • Bac Ninh
 • Ben Tre
 • Cao Bang
 • Ca Mau
 • Can Tho
 • Dien Bien
 • Da Nang
 • Da Lat
 • Dak Lak
 • Dak Nong
 • Dong Nai
 • Dong Thap
 • Gia Lai
 • Ha Noi
 • Ho Chi Minh
 • Ha Giang
 • Ha Nam
 • Ha Tinh
 • Hoa Binh
 • Hung Yen
 • Hai Duong
 • Hai Phong
 • Hau Giang
 • Khanh Hoa
 • Kien Giang
 • Kon Tum
 • Lai Chau
 • Long An
 • Lao Cai
 • Lam Dong
 • Lang Son
 • Nam Dinh
 • Nghe An
 • Ninh Binh
 • Ninh Thuan
 • Phu Tho
 • Phu Yen
 • Quang Binh
 • Quang Nam
 • Quang Ngai
 • Quang Ninh
 • Quang Tri
 • Soc Trang
 • Son La
 • Thanh Hoa
 • Thai Binh
 • Thai Nguyen
 • Thua Thien Hue
 • Tien Giang
 • Tra Vinh
 • Tuyen Quang
 • Tay Ninh
 • Vinh Long
 • Vinh Phuc
 • Vung Tau
 • Yen Bai

签证续签手续和费用

17:32 | 2018/04/12

问:我朋友是赴越从事经营活动的韩国人,在越南待一段时间后就弄丢了护照(已在当地政府办理挂失),所以无法办理签证续签手续,补发后签证过期了4个月。

请问半年多次往返签证续签手续需要哪些资料,费用(含罚款金)多少?我朋友之前已经有半年多次往返签证。

答:

根据47/2014/QH2013号外籍公民入境、处境、过境、居住法(简称为“出入境法”)第9条第7款和第7条第1款的规定,给签证到期的人签发新签证。因此,你的朋友应尽快到越南出入境管理机关就签证到期但由于护照丢失而无法办理签证补发手续一事进行备案。

根据出入境法第10条的规定,签证申请所需资料包括:

(1)护照或国际旅行证件。

(2)有越南当地机关、组织、个人邀请或作担保。

(3)不在禁止入境之列。

(4)有入境目的证明(你朋友赴越从事经营活动,就得有投资法规定的在越投资证明)。

签证办理时间:越南出入境管理局自受理申请文件之日起5个工作日内签发签证(出入境法第19条第3款)。

签证续签费:3~6个月多次往返签证需签证费95美元。

签证行政处罚缴费:不及时到权威机关就护照或其他旅行证件、越南签证、暂住证、常驻证丢失、损毁进行备案的,罚款50万~200万越盾;不按规定办理暂住登记或未经权威机关允许暂住证明、暂住证、常驻证过期滞留16天以上的,罚款300万~500万越盾。

NH光律师事务所 
河内市青春郡仁政坊中和别墅区B23