• An Giang
 • Binh Duong
 • Binh Phuoc
 • Binh Thuan
 • Binh Dinh
 • Bac Lieu
 • Bac Giang
 • Bac Kan
 • Bac Ninh
 • Ben Tre
 • Cao Bang
 • Ca Mau
 • Can Tho
 • Dien Bien
 • Da Nang
 • Da Lat
 • Dak Lak
 • Dak Nong
 • Dong Nai
 • Dong Thap
 • Gia Lai
 • Ha Noi
 • Ho Chi Minh
 • Ha Giang
 • Ha Nam
 • Ha Tinh
 • Hoa Binh
 • Hung Yen
 • Hai Duong
 • Hai Phong
 • Hau Giang
 • Khanh Hoa
 • Kien Giang
 • Kon Tum
 • Lai Chau
 • Long An
 • Lao Cai
 • Lam Dong
 • Lang Son
 • Nam Dinh
 • Nghe An
 • Ninh Binh
 • Ninh Thuan
 • Phu Tho
 • Phu Yen
 • Quang Binh
 • Quang Nam
 • Quang Ngai
 • Quang Ninh
 • Quang Tri
 • Soc Trang
 • Son La
 • Thanh Hoa
 • Thai Binh
 • Thai Nguyen
 • Thua Thien Hue
 • Tien Giang
 • Tra Vinh
 • Tuyen Quang
 • Tay Ninh
 • Vinh Long
 • Vinh Phuc
 • Vung Tau
 • Yen Bai

游客入境越南携带物品的税率

21:56 | 2023/12/01

VGP - 问:我从日本托运20罐奶粉回越南,是否被征税?除此之外,还有止泻药、减肥药、止咳药各20盒,是否被征税?哪一类带多了就被征税,税金多少,怎么算?

游客入境越南携带物品的税率- Ảnh 1.

根据国会于2016年04月06日颁发的进出口税法(编号:107/2016/QH13)第2条的规定,在越南边境、口岸进口的物品被征收进口税。但根据进出口税法第16条第1款的规定,入境旅客免税行李范围内的物品免征进口税。根据政府134/2016/NĐ-CP号议定第6条的规定,享受免税的出入境旅客携带行李包括:

"a) 20度以上酒类物品:1.5公升或20度以下酒类:2.0公升或含酒精饮料、啤酒:3.0公升。

对于酒类物品,若入境旅客携带容积大于规定容积但不超过01公升的酒瓶酒罐酒壶(以下简称为酒瓶),则可享受免税。超过01公升的则超出部分按法律规定缴税

b)香烟:200根或烟草:250克或雪茄:20根

c)数量种类与出入境目的相符的个人物品

d)总价值不超过1000万越南盾的其他物品本款abc点所规定的物品以外)(不在禁止进口、暂停进口或限制进口的物品清单范围内);

超过征税限额的,入境旅客可从其携带物品中选出享受免税的物品。"

据此,你列出的所有物品均在上述d点所规定的物品范围内,但有一些属于限制进口的物品。对于药类物品,海关机关有可能不让你携带入境。

至于被征税物品的确定,则需要根据你携带回国的物品价值,大于1000万越南盾的,你可从携带回国的物品中选出享受免税的物品。