• An Giang
 • Binh Duong
 • Binh Phuoc
 • Binh Thuan
 • Binh Dinh
 • Bac Lieu
 • Bac Giang
 • Bac Kan
 • Bac Ninh
 • Ben Tre
 • Cao Bang
 • Ca Mau
 • Can Tho
 • Dien Bien
 • Da Nang
 • Da Lat
 • Dak Lak
 • Dak Nong
 • Dong Nai
 • Dong Thap
 • Gia Lai
 • Ha Noi
 • Ho Chi Minh
 • Ha Giang
 • Ha Nam
 • Ha Tinh
 • Hoa Binh
 • Hung Yen
 • Hai Duong
 • Hai Phong
 • Hau Giang
 • Khanh Hoa
 • Kien Giang
 • Kon Tum
 • Lai Chau
 • Long An
 • Lao Cai
 • Lam Dong
 • Lang Son
 • Nam Dinh
 • Nghe An
 • Ninh Binh
 • Ninh Thuan
 • Phu Tho
 • Phu Yen
 • Quang Binh
 • Quang Nam
 • Quang Ngai
 • Quang Ninh
 • Quang Tri
 • Soc Trang
 • Son La
 • Thanh Hoa
 • Thai Binh
 • Thai Nguyen
 • Thua Thien Hue
 • Tien Giang
 • Tra Vinh
 • Tuyen Quang
 • Tay Ninh
 • Vinh Long
 • Vinh Phuc
 • Vung Tau
 • Yen Bai

海外电子许可证在越使用的必备条件

09:15 | 2013/11/22

(VGP)政府近日签发关于修改、补充关于电子签名和电子许可证的电子交易法实施细则的26/2007/NĐ-CP号议定若干条款的议定,以及修改补充26/2007/NĐ-CP号议定若干条款的106/20011/NĐ-CP号议定。

据此,当海外电子许可证获得通信与传媒部签发的使用许可证时方可在越南使用,而且使用期限不得超过5年。

能在越南申请领取海外电子许可证使用许可的对象包括:外国独资企业,在越南从事合法经营活动的外国组织、外国代表机构。

海外电子许可证的使用范围包括上述对象经营活动范围内的交易;通信与传媒部规定的特殊电子交易。

本议定自2014年1月1日起生效实施。