• An Giang
 • Binh Duong
 • Binh Phuoc
 • Binh Thuan
 • Binh Dinh
 • Bac Lieu
 • Bac Giang
 • Bac Kan
 • Bac Ninh
 • Ben Tre
 • Cao Bang
 • Ca Mau
 • Can Tho
 • Dien Bien
 • Da Nang
 • Da Lat
 • Dak Lak
 • Dak Nong
 • Dong Nai
 • Dong Thap
 • Gia Lai
 • Ha Noi
 • Ho Chi Minh
 • Ha Giang
 • Ha Nam
 • Ha Tinh
 • Hoa Binh
 • Hung Yen
 • Hai Duong
 • Hai Phong
 • Hau Giang
 • Khanh Hoa
 • Kien Giang
 • Kon Tum
 • Lai Chau
 • Long An
 • Lao Cai
 • Lam Dong
 • Lang Son
 • Nam Dinh
 • Nghe An
 • Ninh Binh
 • Ninh Thuan
 • Phu Tho
 • Phu Yen
 • Quang Binh
 • Quang Nam
 • Quang Ngai
 • Quang Ninh
 • Quang Tri
 • Soc Trang
 • Son La
 • Thanh Hoa
 • Thai Binh
 • Thai Nguyen
 • Thua Thien Hue
 • Tien Giang
 • Tra Vinh
 • Tuyen Quang
 • Tay Ninh
 • Vinh Long
 • Vinh Phuc
 • Vung Tau
 • Yen Bai

成立越南新加坡绿色、数字经济伙伴关系谅解备忘录展开跨行业工作组

18:52 | 2023/08/03

VGP – 越南政府总理范明正2023年8月2日签发关于成立越南新加坡绿色、数字经济伙伴关系谅解备忘录展开跨行业工作组的第912/QĐ-TTg号决定。

根据本决定,计划投资部部长为组长。

工作组副组长包括:计划投资部副部长;工商部副部长;自然资源与环境部副部长;新闻通信部副部长。

工作组还有:外交部副部长;农业与农村发展部副部长;交通运输部副部长;教育培训部副部长;财政部副部长;央行副行长等代表。

工作组的任务

工作组负责研究,向政府总理提出解决有关越南新加坡绿色经济、数字经济伙伴关系谅解备忘录展开重要问题和有关跨行业问题的措施。

工作组助力政府总理指导、协调各部、部级机关、政府属下机关解决越南新加坡绿色、数字经济伙伴关系谅解备忘录展重要问题和有关跨行业问题;协助政府总理敦促各部、部级机关、政府属下机关实施谅解备忘录重要问题和有关跨行业问题。

工作组工作制度

工作组的所有成员兼任工作。

计划投资部是工作组常务机关,使用该部既有机构实施工作组的任务。

有成员参与工作组的各部委、机关使用既有机构帮助工作组成员按分工任务权限实施任务。