• An Giang
 • Binh Duong
 • Binh Phuoc
 • Binh Thuan
 • Binh Dinh
 • Bac Lieu
 • Bac Giang
 • Bac Kan
 • Bac Ninh
 • Ben Tre
 • Cao Bang
 • Ca Mau
 • Can Tho
 • Dien Bien
 • Da Nang
 • Da Lat
 • Dak Lak
 • Dak Nong
 • Dong Nai
 • Dong Thap
 • Gia Lai
 • Ha Noi
 • Ho Chi Minh
 • Ha Giang
 • Ha Nam
 • Ha Tinh
 • Hoa Binh
 • Hung Yen
 • Hai Duong
 • Hai Phong
 • Hau Giang
 • Khanh Hoa
 • Kien Giang
 • Kon Tum
 • Lai Chau
 • Long An
 • Lao Cai
 • Lam Dong
 • Lang Son
 • Nam Dinh
 • Nghe An
 • Ninh Binh
 • Ninh Thuan
 • Phu Tho
 • Phu Yen
 • Quang Binh
 • Quang Nam
 • Quang Ngai
 • Quang Ninh
 • Quang Tri
 • Soc Trang
 • Son La
 • Thanh Hoa
 • Thai Binh
 • Thai Nguyen
 • Thua Thien Hue
 • Tien Giang
 • Tra Vinh
 • Tuyen Quang
 • Tay Ninh
 • Vinh Long
 • Vinh Phuc
 • Vung Tau
 • Yen Bai

如何办理驾驶证换证手续

17:34 | 2018/04/12

*问:请问,外国人或在越居住的海外越侨已将两轮车、汽车驾驶证换成越南相应的驾驶证,换证快要3年了,若想换领/申领的话,手续该怎么办?

*答:

根据交通运输部于2017年4月15日签发的12/2017/TT-BGTVT号通知第36条第2款关于机动车驾驶培训、考核、发证的规定:“在有效期内的或过期不超过3个月的驾驶证丢失的,驾驶人可申请补发”。

据此,外国人或旅居海外的越南人因驾驶证快要到期而申请补发时,应办理以下手续:

驾驶证补发申请资料包括:

-驾驶证补发申请书(见12/2017/TT-BGTVT号通知附录19所规定的格式);

-与驾驶证配套的档案(若有);

-由获得认可的卫生机构按规定向驾驶人签发的体检证,A1、A2、A3级无限期驾驶证补发的情况除外。

-外国人或旅居海外的越南人在有效期内的护照复印件。

责任机关:越南公路总局或外国人、旅居海外的越南人登记居住所在的交通运输厅。

驾驶证换证时间:自提交符合规定的申请资料、照片和换证费用后2个月,若原有驾驶证没有被有关部门没收、没有被考核管理机构提名的话,可进行驾驶证补发。

NH光律师事务所 
河内市青春郡仁政坊中和别墅区B23