• An Giang
 • Binh Duong
 • Binh Phuoc
 • Binh Thuan
 • Binh Dinh
 • Bac Lieu
 • Bac Giang
 • Bac Kan
 • Bac Ninh
 • Ben Tre
 • Cao Bang
 • Ca Mau
 • Can Tho
 • Dien Bien
 • Da Nang
 • Da Lat
 • Dak Lak
 • Dak Nong
 • Dong Nai
 • Dong Thap
 • Gia Lai
 • Ha Noi
 • Ho Chi Minh
 • Ha Giang
 • Ha Nam
 • Ha Tinh
 • Hoa Binh
 • Hung Yen
 • Hai Duong
 • Hai Phong
 • Hau Giang
 • Khanh Hoa
 • Kien Giang
 • Kon Tum
 • Lai Chau
 • Long An
 • Lao Cai
 • Lam Dong
 • Lang Son
 • Nam Dinh
 • Nghe An
 • Ninh Binh
 • Ninh Thuan
 • Phu Tho
 • Phu Yen
 • Quang Binh
 • Quang Nam
 • Quang Ngai
 • Quang Ninh
 • Quang Tri
 • Soc Trang
 • Son La
 • Thanh Hoa
 • Thai Binh
 • Thai Nguyen
 • Thua Thien Hue
 • Tien Giang
 • Tra Vinh
 • Tuyen Quang
 • Tay Ninh
 • Vinh Long
 • Vinh Phuc
 • Vung Tau
 • Yen Bai

国籍及相关问题的解答

13:03 | 2023/12/09

问:我旅居法国08年了,但还没申请加入法国国籍,能否在越南户口本上留有名字;若加入法国国籍,可以保留越南国籍(双重国籍)吗?

答:

户口

根据2013年居住法第22条第1款d点的规定,在国外长期定居者必须办理注销户口登记。因此,越南户口本上不能留有你的名字。

根据35/2014/TT-BCA号通知第11条第2款a点的规定,你家里人需要办理注销户口登记。但根据你提供的信息,你家里人还没有办理注销户口登记。因此,镇、坊、市镇公安可能会形成记录并要求你家里人办理注销户口登记。

国籍

根据你提供的信息,你还是越南公民。根据2008年国籍法第26条的规定,存有这几种情况的人会丧失越南国籍:

申请退出越南国籍;或

被剥夺越南国籍

自定居法国以来,你没有申请退出越南国籍且国家主席也没有签发越南国籍剥夺决定,所以你还拥有越南国籍。越南法律没有规定加入其他国籍时就必须放弃越南国籍。因此,根据越南法律规定,你加入法国国籍的时候还能拥有越南国籍。

但你要研究法国有关加入法国国籍的其他规定。若法国法律规定在加入法国国籍前必须放弃越南国籍的话,你就得申请退出越南国籍。根据越南驻法国大使馆的初步研究,法国不要求加入法国国籍就得放弃越南国籍。

来源:quehuongonline.vn