• An Giang
 • Binh Duong
 • Binh Phuoc
 • Binh Thuan
 • Binh Dinh
 • Bac Lieu
 • Bac Giang
 • Bac Kan
 • Bac Ninh
 • Ben Tre
 • Cao Bang
 • Ca Mau
 • Can Tho
 • Dien Bien
 • Da Nang
 • Da Lat
 • Dak Lak
 • Dak Nong
 • Dong Nai
 • Dong Thap
 • Gia Lai
 • Ha Noi
 • Ho Chi Minh
 • Ha Giang
 • Ha Nam
 • Ha Tinh
 • Hoa Binh
 • Hung Yen
 • Hai Duong
 • Hai Phong
 • Hau Giang
 • Khanh Hoa
 • Kien Giang
 • Kon Tum
 • Lai Chau
 • Long An
 • Lao Cai
 • Lam Dong
 • Lang Son
 • Nam Dinh
 • Nghe An
 • Ninh Binh
 • Ninh Thuan
 • Phu Tho
 • Phu Yen
 • Quang Binh
 • Quang Nam
 • Quang Ngai
 • Quang Ninh
 • Quang Tri
 • Soc Trang
 • Son La
 • Thanh Hoa
 • Thai Binh
 • Thai Nguyen
 • Thua Thien Hue
 • Tien Giang
 • Tra Vinh
 • Tuyen Quang
 • Tay Ninh
 • Vinh Long
 • Vinh Phuc
 • Vung Tau
 • Yen Bai

各国驻越外交代表机构车辆临时进口和转让规定

19:12 | 2013/09/17

(VGP)越南政府总理近日签发关于在越享受特权、豁免权之人员的汽车、摩托车的临时进口、再出口、销毁、转让的决定

可免税临时进口汽车必备条件

据此,享有越南加入或批准的国际条约所规定的特权、豁免权的驻越外交代表机构、领事机构和国际组织代表机构可以暂时进境汽车,常驻人员在5人以下的暂时进境汽车总数3辆(每增加3人可以增加1辆)。

享有越南加入或批准的国际条约所规定的特权、豁免权的驻越外交代表机构的外交人员、领事机构的领事人员、国际组织代表机构的工作人员(简称为外交人员),在上述机构工作超过18个月(自外交部签发身份证之日起计算)和在越南工作满12个月以上的,可以暂时进境1辆汽车(外交代表机构的一把手可以暂时进境2辆汽车)。

此外,自外交部签发身份证之日起在越南工作满12个月以上和至少未来9个月或9个月以上还在越南工作的技术行政人员,可以暂时进境1辆汽车。

汽车转让必备条件

驻越外交代表机构、领事机构和国际组织代表机构若车辆使用时间超过24个月,方可转让。

外交人员和技术行政人员,车辆使用时间超过12个月、或在越工作任期已满、或在越工作任期未满前接受其他工作调动的,方可转让。

该决定自2013年11月1日生效实施。