• An Giang
 • Binh Duong
 • Binh Phuoc
 • Binh Thuan
 • Binh Dinh
 • Bac Lieu
 • Bac Giang
 • Bac Kan
 • Bac Ninh
 • Ben Tre
 • Cao Bang
 • Ca Mau
 • Can Tho
 • Dien Bien
 • Da Nang
 • Da Lat
 • Dak Lak
 • Dak Nong
 • Dong Nai
 • Dong Thap
 • Gia Lai
 • Ha Noi
 • Ho Chi Minh
 • Ha Giang
 • Ha Nam
 • Ha Tinh
 • Hoa Binh
 • Hung Yen
 • Hai Duong
 • Hai Phong
 • Hau Giang
 • Khanh Hoa
 • Kien Giang
 • Kon Tum
 • Lai Chau
 • Long An
 • Lao Cai
 • Lam Dong
 • Lang Son
 • Nam Dinh
 • Nghe An
 • Ninh Binh
 • Ninh Thuan
 • Phu Tho
 • Phu Yen
 • Quang Binh
 • Quang Nam
 • Quang Ngai
 • Quang Ninh
 • Quang Tri
 • Soc Trang
 • Son La
 • Thanh Hoa
 • Thai Binh
 • Thai Nguyen
 • Thua Thien Hue
 • Tien Giang
 • Tra Vinh
 • Tuyen Quang
 • Tay Ninh
 • Vinh Long
 • Vinh Phuc
 • Vung Tau
 • Yen Bai

新政策自2015年2月起生效实施

15:53 | 2015/02/02

(VGP)下列政策自2015年2月1日起生效实施。

删除外国幼教老师具有5年以上幼教教学经验的规定。

73/2012/NĐ-CP号议定第31条第6款规定“在涉外职业教育基地、大学教育基地从事教学活动的教师、讲师必须满足规定要求并具有5年以上的教学经验”。124/2014/NĐ-CP号议定已对此作出了相应的修改,即5年以上的教学经验不是硬性条件。

本议定自2015年02月16日起生效。

禁止从境外引进的30种技术工艺

政府于2008年12月31日颁发了关于工艺转让法若干条款实施细则的133/2008/NĐ-CP号议定,禁止从境外引进30种技术工艺,其中包括:电能消耗测量设备失效工艺,立窑水泥生产工艺,木材防腐剂PCP、DDT生产工艺。随后政府又颁发了关于修改、补充上述议定若干条款的120/2014/NĐ-CP号议定。

本议定自2015年01月01日起生效。

允许进口并当成正常原材料继续使用的36种废料

根据政府总理签发并于2015年2月5日生效的允许进口并当成正常原材料继续使用的废料清单,包括石膏、冶金炉排放物、废料铜、废料铝等等。

金融机构安全运行的新规定

36/2014/TT-NHNN号通知对金融机构、外资银行分行安全运行的极限和比例作出具体规定,自2015年2月1日起生效。