• An Giang
 • Binh Duong
 • Binh Phuoc
 • Binh Thuan
 • Binh Dinh
 • Bac Lieu
 • Bac Giang
 • Bac Kan
 • Bac Ninh
 • Ben Tre
 • Cao Bang
 • Ca Mau
 • Can Tho
 • Dien Bien
 • Da Nang
 • Da Lat
 • Dak Lak
 • Dak Nong
 • Dong Nai
 • Dong Thap
 • Gia Lai
 • Ha Noi
 • Ho Chi Minh
 • Ha Giang
 • Ha Nam
 • Ha Tinh
 • Hoa Binh
 • Hung Yen
 • Hai Duong
 • Hai Phong
 • Hau Giang
 • Khanh Hoa
 • Kien Giang
 • Kon Tum
 • Lai Chau
 • Long An
 • Lao Cai
 • Lam Dong
 • Lang Son
 • Nam Dinh
 • Nghe An
 • Ninh Binh
 • Ninh Thuan
 • Phu Tho
 • Phu Yen
 • Quang Binh
 • Quang Nam
 • Quang Ngai
 • Quang Ninh
 • Quang Tri
 • Soc Trang
 • Son La
 • Thanh Hoa
 • Thai Binh
 • Thai Nguyen
 • Thua Thien Hue
 • Tien Giang
 • Tra Vinh
 • Tuyen Quang
 • Tay Ninh
 • Vinh Long
 • Vinh Phuc
 • Vung Tau
 • Yen Bai

我想给我丈夫申请永久居留证

16:39 | 2013/09/12

问:

我是越南人,在越南生活,我在家里做家务,有一个已退休的英国丈夫。他在越南生活5年多了,我是他的担保人。我可以帮他申请外国人永久居留证吗?目前我还没有自己的房子,我能不能以担保人的身份为他申请永久居留证?

答:

根据2000年4月28日颁发关于外国人在越南的入境、出境、居留的第24/1999/PL-UBTVQH10号法令的第13条第1款,外国人在越南暂住想办理永久居留证手续必须是常住越南的越南公民的妻子、丈夫、孩子、父亲或母亲。

但是,根据2012年1月3日颁发的第01/2012/TTLT/BCA-BNG号联合通知的第1条第4款,申请外国人永久居留证档案包括各种手续,其中有外国亲人永久在越南居留的担保书。按担保书的内容,你要出示有合法的房子以及正当的资金来源,旨在确保你丈夫拿到永久居留证之后的生活。因为你要在亲友家生活而没有自己的房子,而且你只在家里做家务,你丈夫已退休,所以你不能当担保人为你丈夫申请永久居留证。

光律师与同事事务所

河内市、青春郡、中和仁政别墅区B23号