• An Giang
 • Binh Duong
 • Binh Phuoc
 • Binh Thuan
 • Binh Dinh
 • Bac Lieu
 • Bac Giang
 • Bac Kan
 • Bac Ninh
 • Ben Tre
 • Cao Bang
 • Ca Mau
 • Can Tho
 • Dien Bien
 • Da Nang
 • Da Lat
 • Dak Lak
 • Dak Nong
 • Dong Nai
 • Dong Thap
 • Gia Lai
 • Ha Noi
 • Ho Chi Minh
 • Ha Giang
 • Ha Nam
 • Ha Tinh
 • Hoa Binh
 • Hung Yen
 • Hai Duong
 • Hai Phong
 • Hau Giang
 • Khanh Hoa
 • Kien Giang
 • Kon Tum
 • Lai Chau
 • Long An
 • Lao Cai
 • Lam Dong
 • Lang Son
 • Nam Dinh
 • Nghe An
 • Ninh Binh
 • Ninh Thuan
 • Phu Tho
 • Phu Yen
 • Quang Binh
 • Quang Nam
 • Quang Ngai
 • Quang Ninh
 • Quang Tri
 • Soc Trang
 • Son La
 • Thanh Hoa
 • Thai Binh
 • Thai Nguyen
 • Thua Thien Hue
 • Tien Giang
 • Tra Vinh
 • Tuyen Quang
 • Tay Ninh
 • Vinh Long
 • Vinh Phuc
 • Vung Tau
 • Yen Bai

外国人有奖电子游戏经营的规定

08:49 | 2022/07/04

VGP - 财政部近日签发了通知,对政府关于外国人有奖电子游戏经营的121/2021/ND-CP号议定若干条款作出了指引。

photo-1656942597726

示意图片(来源:Getty Images)

上述通知明确规定,企业从业资格证书新发、延期的费用为1.5亿越南盾。企业从业资格证书补发、变更的费用为500万越南盾。

据此,经审核确定企业具备从业资格证书新发、补发、变更和延期等条件,财政部将通知企业缴纳法律规定的审核费。

收到财政部的通知后,企业有责任向国库缴费。企业在向国库缴费后方可获得从业资格证书的签发、换发、变更和延期。

此外,根据上述通知的规定,企业有权按照管理需求暂停使用筹码。在暂停使用筹码之日前至少5个工作日,企业必须向财政厅、所在地税务主管机构发出书面通知,以便于跟踪和管理。若恢复使用筹码的时间发生变化,企业必须再次向上述机构发出书面通知。

企业必须设立筹码管理台账,主要内容包括筹码形式;企业购买、再出或销毁的筹码数量、种类;不同筹码的面值和类型,购买、再出或销毁日期,厂家/供应商名称;企业管理需要的其他内容。